sidearea-img-1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
sidearea-img-2 sidearea-img-3 sidearea-img-4 sidearea-img-5

Recent News

Newsletter

[contact-form-7 id="2374"]
sekretariat@mgok.czerwiensk.pl
 

O Nas

Zapraszamy Ciebie do naszego świata, świata pełnego kultury, sztuki i ciekawych ludzi.
Dołącz do nas i pomóż nam tworzyć kulturę w naszej gminie.
Home / O Nas

MGOK w Czerwieńsku

Dom Kultury w Czerwieńsku rozpoczął swą działalność w roku 1952. Pierwszą jego siedzibą był Ratusz Miejski. Placówkę prowadził wówczas p. Walinowicz. Jednakże właściwa działalność DK zaczęła się w 1959 roku. W tym czasie praca Domu Kultury była ściśle związana z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Czerwieńsku. GS sprawował patronat nad zespołem tanecznym, który występował na imprezach kulturalnych. W tych latach z działalnością DK związani byli m.in.: E. Adamowicz, Jan Bzdęga i Ewa Kajzer – późniejszy kierownik tej placówki.

1968
Stanowisko kierownika obejmuje Jarosław Wojtczak, który był inicjatorem przeniesienia siedziby Domu Kultury do obiektu przy ul. B. Chrobrego 5, gdzie placówka mieści się do dnia dzisiejszego.

Dawniej w budynku była gospoda, później lokale mieszkalne. Dzięki czynowi społecznemu obiekt został przystosowany do pełnienia nowej funkcji i jeszcze w 1968 r. nastąpiła zmiana lokalizacji. Dom Kultury wraz z siedzibą otrzymał nową nazwę: Miejski Ośrodek Kultury. Rozpoczęła się prężna działalność. Przekształcono i uaktywniono Czerwieńskie Towarzystwo Krzewienia Kultury, którego Jarosław Wojtczak był sekretarzem. Wśród jego aktywnych działaczy byli m.in. p. Walinowicz, Zbigniew Muszyński, Andrzej Dziurowicz, J. Urbaniak, Tadeusz Kopczyński, Adam Charczuk, W. Kościuszkiewicz i S. Iwanicki.

1976
MOK przekształca się w Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.

Wtedy też po raz pierwszy zorganizowana została największa gminna impreza - ``Dni Czerwieńska``, która od tej porty zajmuje stałe miejsce w kalendarzu przedsięwzięć kulturalnych. Jarosław Wojtczak był szefem Ośrodka przez 18 lat.

1986 - 1990
Stanowisko dyrektora piastował Marek Osyczka.

Z tego okresu na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia sekcji teatralnej, prowadzonej przez Janinę Garbowską i Edwarda Kasprzyka. Powstała też, prężnie działająca pod okiem Benetykta Michalskiego, sekcja szachowa. Jej członkowie odnosili później wiele sukcesów, a MGOK był nawet organizatorem Szachowych Mistrzostw Polski.

1990
Przez rok szefem Ośrodka był Zygmunt Borkowski, po nim Stefan Dobosz, a w roku 1992 na dyrektorskim fotelu zasiadł Andrzej Sibilski.

Działalność kulturalna ożywiła się, pojawiły się nowe gminne imprezy - Liga Wsi i Liga Szkół.

1995
Po raz pierwszy w historii Ośrodka dyrektorem zostaje kobieta - Hanna Łuczak.

I znowu w kalendarzu imprez pojawiają się nowe przedsięwzięcia: ``Piknik pod Dębem``, ``Dzień Czystej Wody``. W tym czasie w Czerwieńsku odbyła się też wielka impreza zorganizowana przy współpracy zagranicznej pod nazwą ``Spartakiada Miast Partnerskich``.

1999
Przed Ośrodkiem stanęły nowe zadania - działalność sportowa i rekreacyjna.

Wraz z tym nastąpiła kolejna zmiana w nazwie instytucji z MGOK na MGOKSiR (Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji).

2001
Powołany zostaje nowy dyrektor placówki - Anna Charczuk-Blandzi.

Rok później czerwieński dom kultury obchodzi złoty jubileusz istnienia.

2004 - 2005
Placówką zarządza Piotr Walenciak.

Powraca dawna nazwa MGOK.

2006 - obecnie
Placówką zarządza Jolanta Matuszkiewicz

Od roku 2006 dyrektorem MGOK jest Jolanta Matuszkiewicz. Pojawiają się nowe projekty: Turniej Szkół Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza Czerwieńska, Festiwal Piosenki Biesiadnej, Inauguracja Roku Kulturalnego. Ożywia się działalność świetlic wiejskich. Skutecznie korzysta się ze środków unijnych.

Ośrodkowi podlega 12 placówek wiejskich. Wiejskie Domy Kultury w Nietkowicach, Nietkowie, Leśniowie Wielkim oraz świetlice wiejskie w Płotach, Sudole, Wysokim, Laskach, Leśniowie Małym, Będowie, Bródkach, Dobrzęcinie i Sycowicach.  Prowadzona jest tam działalność związana z upowszechnianiem kultury skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

W ramach wymiany kulturalnej istnieje ścisła współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami niemieckimi – Rothenburg oraz Drebkau. Partnerzy z Niemiec uczestniczą w naszych imprezach zarówno w charakterze gości honorowych, jak również czynnych uczestników prezentujących swoje osiągnięcia artystyczne i kulturalne.

W miarę możliwości MGOK prowadzi edukację kulturalną ukierunkowaną na odbiór tzw. kultury wyższego rzędu zapraszając do Czerwieńska osoby związane ze sztuką (filharmoników, aktorów, pisarzy itp.).  Organizuje też konkursy i przeglądy promujące twórcze działania artystyczne dzieci i młodzieży na szczeblu gminnym i powiatowym.

Translate »